Có những phụ nữ sở hữu nhiều thứ để kiêu hãnh. Là sắc đẹp, là tài năng, là sự thành công, hay sự viên mãn trong chuyện tình cảm.

Có những người phụ nữ được trời phú sẵn cho sự kiêu hãnh, chẳng hạn như kiêu hãnh về nhan sắc, về đầu óc, về điều kiện vật chất, về hôn nhân hoàn hảo….