Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta.

Gia đình là một phần rất quan trọng của xã hội, gia đình được xem là tế bào của xã hội. Chính vì thế, nền tảng của xã hội có phát triển được hay không là phụ thuộc vào từng gia đình mỗi người chúng ta.